Voor ondersteuning en
onafhankelijk advies bij letselschade.

Voor ondersteuning en
onafhankelijk advies bij letselschade.

Boer ZorgAdvies biedt ondersteuning en onafhankelijk advies op het gebied van letselschade.

Wij inventariseren de benodigde zorg en voorzieningen. In overleg met zowel cliënt als aansprakelijk verzekeraar en belangenbehartiger bieden we ondersteuning bij het indienen van aanvragen waardoor we optimaal gebruik maken van voorliggende voorzieningen.

Daarnaast regelt Boer ZorgAdvies waar nodig op korte termijn de nodige zorg en voorzieningen en nemen we overige regelzaken in overleg uit handen.

Vanuit de onafhankelijke manier van werken en de specifieke kennis ontstaat een helder beeld over zowel de problemen alsook de mogelijke oplossingen. Hierbij worden het slachtoffer en de omgeving ontzorgd en ondersteund. Transparantie en oog voor redelijkheid en billijkheid zijn ook voor verzekeraars en belangenbehartigers van meerwaarde.

OVER BOER ZORGADVIES

 

Mijn naam is Margreet Boer. In de zomer van 2014 ben ik gestart met Boer ZorgAdvies.

Het bieden van perspectief voor de langere termijn is één van de belangrijkste drijfveren binnen mijn werk. Soms hebben mensen ondersteuning nodig om hun evenwicht te hervinden en meestal is men niet bekend met de (voorliggende) mogelijkheden die er zijn vanuit Wmo, ZorgVerzekeringsWet en Wlz.

Vanuit brede ervaring en deskundigheid kan ik snel en op korte termijn zaken regelen en realiseren. Vanuit de onafhankelijke positie kan ik vaak veel duidelijkheid scheppen in de situatie, hetgeen zowel voor het slachtoffer als voor de aansprakelijke partij van toegevoegde waarde is en uiteindelijk voor alle partijen tot bevredigende oplossingen leidt.

Margreet-Boe
Picture-Home-1
Picture-Home-2

WERKWIJZE

 

Boer ZorgAdvies helpt bij het inventariseren van benodigde zorg en voorzieningen. Dit doen we in veruit de meeste gevallen door een persoonlijk bezoek waarin een uitgebreide anamnese wordt afgenomen. We brengen de situatie in kaart aan de hand van een duidelijk en inzichtelijk adviesrapport en stellen hierop een plan van aanpak en/of programma van eisen op.

In overleg met zowel cliënt als aansprakelijk verzekeraar en belangenbehartiger bieden we ondersteuning bij het indienen van aanvragen waarbij we optimaal gebruik maken van voorliggende voorzieningen.

Daarnaast regelt Boer ZorgAdvies waar nodig op korte termijn de nodige zorg en voorzieningen en nemen we overige regelzaken en praktische zorg uit handen.

Vanuit de onafhankelijke manier van werken en de specifieke kennis ontstaat er een helder beeld over zowel de problemen alsook de mogelijke oplossingen. Hierbij worden het slachtoffer en de omgeving ontzorgd en ondersteund en ontstaat er meer rust. Transparantie en oog voor redelijkheid en billijkheid zijn ook voor verzekeraars en belangenbehartigers van meerwaarde.

WAT ANDEREN ZEGGEN

Bert Groote
WA Groote Personenschade.

“Margreet is een zeer deskundig en toegewijd ’regelaar’ en begeleider van zorg, voorzieningen en overige zaken, die soms nodig zijn om slachtoffers van letselschade te helpen en te ontzorgen. Al een groot aantal jaren maak ik daarom graag van haar kennis en kunde gebruik.”

Niek Wolthers
letselschade advocaat

“Margreet is een empathische betrokken zorgprofessional die met haar kennis, vasthoudendheid en geduld in staat is de beste oplossingen te realiseren voor mijn cliënten.”

Fam. van de Brink
Rotterdam

“Na het ongeluk stond onze wereld op zijn kop. Er speelde zoveel tegelijk en we wisten niet waar te beginnen. Het was een verademing toen we jou ontmoetten. Iemand die betrokken en daadkrachtig is en verstand van zaken heeft. Die meedacht in wat prioriteit had en wat van later zorg was. Je hebt ons veel kopzorgen uit handen genomen. We stonden er niet meer alleen voor en dat is zo super!”

 

Hebt u vragen of wilt u een vrijblijvend advies? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Boer ZorgAdvies
Parallelweg 52
6874 BH Wolfheze
E-mailadres: info@boerzorgadvies.nl
Telefoon: (+31) 6-3191 0351