Werkwijze

Werkwijze

Boer ZorgAdvies helpt bij het inventariseren van benodigde zorg en voorzieningen. Dit doen we in veruit de meeste gevallen door een persoonlijk bezoek waarin een uitgebreide anamnese wordt afgenomen.

We brengen de situatie in kaart aan de hand van een duidelijk en inzichtelijk adviesrapport en stellen hierop een plan van aanpak en/of programma van eisen op.
In overleg met zowel cliënt als aansprakelijk verzekeraar en belangenbehartiger bieden we ondersteuning bij het indienen van aanvragen waarbij we optimaal gebruik maken van voorliggende voorzieningen.

Daarnaast regelt Boer ZorgAdvies waar nodig op korte termijn de nodige zorg en voorzieningen en nemen we overige regelzaken en praktische zorg uit handen.

Vanuit de onafhankelijke manier van werken en de specifieke kennis ontstaat er een helder beeld over zowel de problemen alsook de mogelijke oplossingen. Hierbij worden het slachtoffer en de omgeving ontzorgd en ondersteund en ontstaat er meer rust. Transparantie en oog voor redelijkheid en billijkheid zijn ook voor verzekeraars en belangenbehartigers van meerwaarde.

EEN AANTAL SPEERPUNTEN

 

Advies op maat
We werken op basis van de verstrekte opdracht. Deze kan breed zijn (ondersteunen van het slachtoffer en in kaart brengen wat er nodig is) of beperkt en gericht op een specifiek onderdeel.

Onafhankelijk
Boer ZorgAdvies vindt het belangrijk om onafhankelijk advies te geven. Zowel slachtoffer als verzekeraar en belangenbehartiger zijn gebaat bij iemand die haar vak verstaat en op dit specifieke gebied een zo objectief mogelijk licht op de zaak werpt. Dit voorkomt veel discussie en onduidelijkheid. Overleg over kosten en vergoedingsmogelijkheden is voorbehouden aan partijen.

Cliënt behoudt de regie
Hij/zij is gebaat bij ondersteuning, niet bij betutteling. Alleen op die manier ontstaat er ook weer een balans en blijft de eigen kracht bestaan.

IN KAART BRENGEN VAN DE ZORGSCHADE

 

Boer ZorgAdvies kan in opdracht van partijen de zorgschade in kaart brengen.
Het doel daarbij is tweeledig:

  • Het bieden van een beoordelingskader dat van nut kan zijn bij het vaststellen van de noodzakelijke zorgbehoefte en de kosten die daarmee gemoeid zijn.
  • het bieden van concrete handvatten voor een meer inzichtelijke schadevaststelling en -begroting bij zorgsituaties. Met name die situaties met een bovennormale zorgvraag die niet volledig vanuit reguliere private en publieke middelen gefinancierd kan worden.

Bij het in kaart brengen werken we volgens de Handreiking Zorgschade. Door het doorlopen van een aantal stappen zoals beschreven in de Handreiking Zorgschade wordt duidelijk waar een slachtoffer aanspraak op kan maken. Aan de hand hiervan wordt een financieringsplan voor de zorg opgesteld. Hierin beschrijven we het verschil tussen de noodzakelijke zorgverlening en de zorg die gerealiseerd kan worden vanuit de publieke middelen.

We maken tevens deel uit van de werkgroep zorgschadedeskundigen van de Letselschaderaad.

Hebt u vragen of wilt u een vrijblijvend advies? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Boer ZorgAdvies
Parallelweg 52
6874 BH Wolfheze
E-mailadres: info@boerzorgadvies.nl
Telefoon: (+31) 6-3191 0351